นิยายวรยุทธของกิมย้ง /  แปดเทพอสูรมังกรฟ้า (Demi Gods and Semi Devils)
นิยายวรยุทธของกิมย้ง

แปดเทพอสูรมังกรฟ้า
จีนแต้จิ๋ว: เทียนเล้งโป๊ยโป๋ว
จีนกลาง: 天龍八部 เทียนหลงปาปู้
อังกฤษ: Demi-Gods and Semi-Devils)


กิมย้งเขียนเรื่อง เทียนเล้งโป๊ยโป๋ว แปดเทพอสูรมังกรฟ้าในปี พ.ศ. 2506-2510 ลงในหนังสือพิมพ์เม้งป่อ (หมิงเป้า) จัดพิมพเป็นรูปเล่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2521 และปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2547

จำลอง พิศนาคะ แปลเรื่องนี้ ในปี พ.ศ. 2522 ตั้งชื่อภาษาไทยว่า มังกรหยก ภาค 5 หรือ ภาคสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นชุดเดียวกับมังกรหยกที่ได้รับความนิบมสูงสุดก่อนหน้า อันเป็นเหตุผลการตลาด ฉบับภาษาไทย  แต่เรื่องนี้ที่เป็นที่รู้จักมากกว่าในชื่อ แปดเทพอสูรมังกรฟ้า ซึ่งเป็นชื่อของฉบับพากษ์ไทยของ น. นพรัตน์

สถิติการพิมพ์
ส. เรืองอรัญ แปล ใช้ชื่อ เดชพญามังกร สนพ สาส์นบันเทิง พิมพ์ปี พ.ศ. 2508 จำนวน 7 เล่มจบ
จำลอง พิศนาคะ แปล ใช้ชื่อ มังกรหยก ภาคสมบูรณ์ (ภาค 5) สนพ บันดาลสาส์น พิมพ์ปี พ.ศ. 2520 จำนวน 15 เล่มจบ
จำลอง พิศนาคะ สนพ บรรณกิจ พิมพ์ปี พ.ศ. 2522 จำนวน 15 เล่มจบ
จำลอง พิศนาคะ สนพ สร้างสรรค์ พิมพ์ปี พ.ศ. (พร้อมกล่อง) จำนวน 8 เล่มจบ
น. นพรัตน์ แปล ใช้ชื่อ แปดเทพอสูรมังกรฟ้า สนพ สยามสปอร์ตซินดิเคท พิมพ์ปี พ.ศ. 2534 จำนวน 8 เล่มจบ
น. นพรัตน์ สนพ สยามอินเตอร์บุ๊ค พิมพ์ปี พ.ศ. จำนวน 4 เล่มจบ (ปกแดง)
น. นพรัตน์ สนพ ดอกหญ้า พิมพ์ปี พ.ศ. 2537 จำนวน 4 เล่มจบ
น. นพรัตน์ สนพ สยามอินเตอร์บุ๊ค พิมพ์ปี พ.ศ. 2549 จำนวน 5 เล่มจบ


Mu Wan Qing and Duan Yu were filming a scene whereby they were being pursued, and they were fleeing for their lives. Mu Wan Qing fainted from her injuries in the scene, and gave Duan Yu a great fright, and he kept calling her name. When she woke up and saw the person she loved, she cried uncontrollably. Even when the director yelled "Cut!", she still continued to cry. Indeed, she was acted till she could not separate herself from her character!

ดาราคนโปรดของข้าพเจ้า
Name: Jiang Xin
Chinese Name: 蒋 欣
Birthday: May 08, 1983
Gender: Female
Height: 5'6" (170 cm)
Weight: 56 kg
Location: China
Native place: Hunan
Present place: Beijing

At the age of Seven, Jiang Xin entered Zhengzhou Children Art Group, and at the age of eight entered Henan Province Children Art Group. Jiang Xin graduated from Henan Province Art School Film And Television. At the age of Nine, Jiang Xin started to attend the film and television plays, up to now altogether participated in 18 film and television plays. Jiang Xin acted the leading role in the soap opera 〈坠子皇后〉

Jiang Xin's video clips at you tube

http://www2.thaitv3.com/board2005/viewtopic.php?t=980&postdays=0&postorder=asc&start=0
"แปดเทพอสูรมังกรฟ้า" เป็นผลงานลำดับที่ 11 ของกิมย้ง นับตั้งแต่ชื่อเรื่อง และที่มาของแรงบันดาลใจ แสดงความใฝ่ใจในพุทธศาสนาของเขา ชื่อภาษาจีน "เทียนหลงปาปู้" หมายถึง เทพและอมนุษย์ 8 จำพวก ในตำนานของพุทธศาสนานิกายมหายาน ซึ่งมีอิทธิฤทธิ์เฉพาะตนแตกต่างกันไป ประกอบด้วย

1. เทพ เป็นผู้มีบุญกุศล อาศัยอยู่ในสวรรค์ที่พรั่งพร้อม และอิ่มทิพย์ ทว่า ยังไม่อาจละกิเลสจากโลกียสุข เช่น ยังอยากได้หญิงงามของอสูร เป็นต้น

2. อสูร เป็นอมนุษย์ในภพภูมิที่หยาบกว่าเทพ หากเป็นชายจะสุดอัปลักษณ์ หากเป็นหญิงจะมีรูปโฉมสะคราญ อสูรมักทำสงครามกับเทพบ่อยครั้ง เพราะต่างริษยาในกันและกัน อสูรอยากได้สวรรค์และความอิ่มทิพย์ของเทพ เทพอยากได้นางงามและภักษาหารรสโอชาของอสูร ต่างสัประยุทธ์กันจนฟ้าดินปั่นป่วน

3. มังกร หรือนาค เป็นผู้สืบทอดพิทักษ์ศาสนา เปรียบกับพระชั้นผู้ใหญ่ หรืออุปถัมภกคนสำคัญ

4. ครุฑ เป็นนกที่ยิ่งใหญ่ เมื่อกางปีกออกจะครอบคลุมดินฟ้าสามแสนหกหมื่นลี้ และมีฤทธิ์มาก สามารถสร้างความสั่นสะเทือนให้แผ่นดินและจักรวาลได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่ในหนึ่งวัน ต้องกินมังกร 1 ตัว และลูกมังกร 500 ตัวเป็นอาหาร มักกล่าวกันว่า วีรบุรุษคนสำคัญคือครุฑมาเกิด

5. ยักษ์ เป็นภูตประเภทหนึ่ง อยู่ระหว่างพรมแดนของเทพ อสูร และมนุษย์ มีความแข็งแรง คล่องแคล่ว เป็นกำลังที่เคลื่อนไหวได้ทั้งดีและชั่ว บางยักษ์ช่วยคุ้มครองมนุษย์ บางยักษ์ชอบจับมนุษย์กิน

6. คนธรรพ์ เป็นเทพมังสวิรัติ ไม่แตะต้องเนื้อสัตว์สุรา แต่หลงใหลในความงามและกลิ่นหอม ส่วนตนมีฉายาและกลิ่นหอมชวนให้ผู้คนลุ่มหลง ทั้งยังแปลงกายเปลี่ยนรูปได้สุดหยั่งคะเน

7. กินนร เป็นเทพที่ชอบร้องรำทำเพลง และสร้างสีสันสำราญใจให้แก่ชาวสวรรค์

8. มโหราค เป็นอมนุษย์ชั้นต่ำต้อยที่สุด บ้างมีลำตัวเป็นมนุษย์ ศีรษะเป็นงู บ้างมีลำตัวเป็นงู ศีรษะเป็นมนุษย์ มีฤทธิ์มาก แต่ไม่มีใครอยากยุ่งเกี่ยวด้วยนัก

เทพอสูร 8 เหล่าในความเปรียบทางธรรม ยังหมายถึง ความเปิดกว้างโดยเมตตาของพระพุทธศาสนา ซึ่งไม่ว่าเผ่าพันธุ์วรรณะใด ล้วนมีสิทธิที่จะสดับฟังธรรมะของพระพุทธเจ้า สามารถแสวงหาความเข้าใจ ความหลุดพ้นจากทุกข์ และบรรลุธรรมได้โดยเสมอภาคกัน

ทำไมเรื่องถึงมีชื่อว่า "แปดเทพอสูรมังกรฟ้า" แล้วแปดเทพอสูรมังกรฟ้าคือใคร บ้าง ตอนแรก กิมย้ง ต้องการที่จะสร้างตัวละครเอกขึ้นมาถึง 8 ตัวละคร เป็นตัวแทนของเทพกับอมนุษย์ 8 ชนิด อันประกอบด้วย เทวดา มังกร (นาค) ครุฑ คนธรรพ์ กินนร ยักษ์ อสูร และ มโหราค (ราหู) แต่พอแต่ง ไป แต่ง ไป (เข้าใจว่า) กิมย้ง ไม่อาจจะสร้างตัวละครขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ได้ครบทั้ง 8 ตัว แต่ด้วยชื่อเรื่อง ดูโอ่อ่า ลงตัว จึงได้คงชื่อเรื่องเอาไว้
 
ปัญหาเริ่องวิชาสิบแปดฝ่ามือพิชิตมังกรและเพลงไม้เท้าตีสุนัขที่เป็นวิชาประจำพรรคกระยาจก
ในเรื่อง เคียวฟง หรือ เซียวฟง ที่เป็นประมุขพรรคกระยาจกในตอนท้ายเรื่องนั้นได้ฆ่าตัวตาย ทำให้วิชาสิบแปดฝ่ามือพิชิตมังกรและเพลงไม้เท้าตีสุนัขที่เป็นวิชาประจำพรรคไร้ผู้สืบทอด
เนื่องจากสองยอดวิชานี้จะถ่ายทอดให้กับประมุขพรรคเท่านั้น หรือถ่ายทอดให้กับศิษย์แต่เคียวฮงทั้งไม่ได้รับศิษย์ ทั้งยังถูกขับออกจากพรรคและประมุขพรรคยังไม่ได้ถูกคัดเลือกขึ้นมาทดแทน ถึงแม้จะมีอิ้วถังจือดำรงตำแหน่งพรรคในขณะนั้น แต่ไม่เป็นที่ยอมรับของเหล่าขอทาน ซ้ำยังภายหลังอิ้วถังจือก็ไม่ได้อยู่ในพรรคอีกต่อไป
เหตุนี้เองจึงสงสัยว่าวิชาสิบแปดฝ่ามือพิชิตมังกรและเพลงไม้เท้าตีสุนัขในเรื่อง "มังกรหยก ภาคก๊วยเจ๊งยอดวีรบุรุษ" ซึ่งมี ขอทานอุดร อั้งฉิกกง อั้งปั้งจู้ เป็นประมุขพรรคกระยาจกรับสืบทอดยอดวิชาจากที่ใด ในเมื่อ เรื่อง "มังกรหยก ภาคก๊วยเจ๊งยอดวีรบุรุษ" เป็นเหตุการณ์หลังเรื่อง "แปดเทพอสูรมังกรฟ้า"
ฉากหลังเรื่องแปดเทพอสูรมังกรฟ้า เป็นประวัติศาสตร์ช่วงก่อนมังกรหยกภาคแรกประมาณ 100 ปี

ก่อนหน้านั้น ราชวงศ์ซ้อง (ซ่ง) ดำเนินนโยบายลิดรอนอำนาจขุนศึก และนิยมลัทธิขงจื๊อใหม่ กำลังของส่วนกลางจึงไม่เข้มแข็งนัก ช่วงเวลาตามท้องเรื่องแปดเทพอสูรมังกรฟ้า แผ่นดินจีนแบ่งออกเป็น 5 อาณาจักร ของหลายชนเผ่า

ตรงกลางคือต้าซ้องของชาวฮั่น ด้านเหนือคือต้าเหลียวของชาวชี่ตัน ด้านใต้คือต้าหลี่ ด้านตะวันตกเฉียงเหนือคือซีเซี่ย และด้านตะวันตกเฉียงใต้คือถู่ฝาน ต่างฝ่ายต่างอยากกลืนอาณาจักรอื่น และอาณาจักรที่ล่มสลายไปแล้วอย่างเยี่ยน ก็มีคนคิดฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ ศึกสงครามจึงไม่สงบโดยง่าย

ตัวละครมีมาก เรื่องราวก็ซับซ้อน กิมย้งใช้วิธีเล่าถึงทีละคน ทีละเหตุการณ์ ไล่เรียงกันไป หากอุปมาเทพอสูร 8 เหล่า เป็นตัวละครต่างๆ อาจเปรียบได้ว่า

ตัวละครแต่ละจำพวก คล้ายต่างคนต่างอยู่ และต่างมีปัญหาของตนเอง แต่กลับเชื่อมโยงเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงเข้ามาอยู่ในวังวนแปดเทพอสูรมังกรฟ้า

แปดเทพอสูรมังกรฟ้าจึงไม่ใช่นิยายกำลังภายในที่ว่าด้วยการต่อสู้ระหว่างธรรมะกับอธรรม หากเป็นการต่อสู้ระหว่างคนกับชีวิตที่เป็นทุกข์จากกิเลสที่แตกต่างกัน และแปรเปลี่ยนไปสุดจะหยั่ง


ฟังเพลง 仰望 (Yang Wang)

เว็บที่เกี่ยวข้อง : http://www.geocities.com/jytianlong/
 

 


นี่เป็นเนื้อเพลงตอนจบค่ะ ชื่อเพลง ควานซู่ แปลว่า ให้อภัย เนื้อหาเพลงนี้อาจูร้องไห้เซียวฟงค่ะ ฮือๆๆๆ ฟังทีไรน้ำตาคลอทุกทีเลย ลองอ่านคำแปล นึกถึงอาจูแล้วฟังเพลงดูนะค่ะ ฮือๆๆๆ

ควาน ซู่  宽恕

หยู ซื่อ...หว่อ เหวิน
หยั่ง มู่ ปี่ อั้น เลี่ยน...ไห่ ขู่...
หว่อ โจ่ว หนี่ เตอ ลู่
หนัน เอ๋อ เล่ย หนี่ว เอ๋อ คู
หว่อ ซื่อ หนี่ จื้อ มี่ เตอ ซิน ถู
หนี่ ซื่อ หว่อ เตอ เฝิน มู่
หยู สี่ ชู เซิง โหยว หนี่ จั้ว จู้

หนี่ เก๋ย หว่อ เป่า ฮู่
หว่อ หวน หนี่ จู้ ฝู
หนี่ อิง สง เห่า ฮั่น
ซวู เย่า เป้า ฟู่
เขอ หนี่ เชี่ยน หว่อ ซิ่ง ฝู
หนา สัม มา ไหล มี่ ปู่
หนัน เต้า อ้าย ปี่ เหิ่น เกิ้ง หนัน ควาน ซู่...

หยู ซื่อ...หว่อ เหวิน
อ้าย เปิ่น ซื่อ เหิ่น เตอ ไหล ฉู่
หู่ ฮ่าน ปู้ ก้วย ลู่
อี เก้อ ซู...อี เก้อ ขู่
นิ่ง ยวาน หนี่..เหิ่น เต๋อ หู ทู
จง เลอ อ้าย เตอ มี่ ตู๋
อี เมี่ยน หมั่น จู๋...อี เมี่ยน ฉัน ทู่

*หนี่ เก๋ย หว่อ เป้า ฮู่
หว่อ หวน หนี่ จู้ ฝู
หนี่ อิง สง เห่า ฮั่น
ซวู เย่า เป่า ฟู่
เขอ หนี่ เชี่ยน หว่อ ซิ่ง ฝู
หนา สัม มา ไหล มี่ ปู่
หนัน เต้า อ้าย ปี่ เหิ่น เกิ้ง หนัน ควาน ซู่

(ซ้ำ*)

อ้าย ปี่ เหิ่น เกิ้ง หนัน ควาน ซู่...

ให้อภัย

ดั่งข้าเคยได้ยิน
ความรักศรัทธายังขมขื่นกว่ารักที่เก็บซ่อน
ข้าเดินไปตามทางของท่าน
บุรุษน้ำตานอง สตรีร้องไห้
ข้าคือผู้หลงใหลเลื่อมใสท่าน
ท่านคือหลุมศพของข้า
ร่วมเป็นร่วมตายร่วมกับท่าน

ท่านดูแลปกป้องข้า
ข้าภาวนาคุ้มครองท่าน
ท่านวีรบุรุษผู้กล้า
ต้องการสมมาดปรารถนา
หากท่านยังติดค้างความสุขข้า
จะหยิบยื่นสิ่งใดชดใช้
ไยรักจึงอภัยยากยิ่งกว่าแค้น

ดั่งข้าเคยได้ยิน
แท้จริงรักแค้นอยู่ร่วมกัน
บุรุษห้าวหาญไม่กลับคืน
จึงพ่ายแพ้แลทุกข์ทน
ยินยอมท่านเคียดแค้นจนเลอะเลือน
หลงอยู่ในห้วงแห่งพิษรัก
ทั้งพึงพอใจ ทั้งรวดร้าวทารุณ

*ท่านดูแลปกป้องข้า
ข้าภาวนาคุ้มครองท่าน
ท่านวีรบุรุษผู้กล้า
ต้องการสมมาดปรารถนา
หากท่านยังติดค้างความสุขข้า
จักหยิบยื่นสิ่งใดชดใช้
ไยรักจึงอภัยยากยิ่งกว่าแค้น

(ซ้ำ*)
รักนั้นหักใจอภัยยากยิ่งกว่าแค้น


<<หน้าที่แล้ว หน้าต่อไป>>
 
 
ภาพปก มังกรหยกภาคสมบูรณ์ เทียนเล้งโป๊ยโป๋ว
ภาพ มู่ หว่านชิง (Jiang Xin )
ภาพปก แปดเทพอสูรมังกรฟ้า