"...ไม่อ่านนิยายของกิมย้ง ถือว่าเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงของชีวิต.."
เพราะชอบอ่านนิยายกำลังภายใน  เรื่องที่ชอบก็เห็นจะเป็นเรื่องมังกรหยก ก้วยเจ๋ง-อึ้งย้ง เรื่องของกิมย้งทุกเรื่อง เพราะความดีเด่น และความสนุกสนานของ ไตรภาคมังกรหยก งานเขียนนี้จึงได้รับการยกย่องเป็นวรรณกรรมจีน ที่ยิ่งใหญ่เทียบเท่าสี่สุดยอดวรรณกรรมจีน คือ สามก๊ก ความฝันในหอแดง  ไซอิ๋ว และ ซ้องกั๋ง 108 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเขาเหลียงซาน

เลยทำเว็บนี้ขึ้นมาเพื่อรวบรวมบความ ข้อมูล เกี่ยวกับนิยายกำลังภายใน (wuxia)  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานเขียนที่ยอดเยี่ยมของกิมย้ง  และรวบข้อมูล ประวัติของนักแปลนิยายกำลังภายใน จำลอง พิศนาคะ ว. ณ เมืองลุง และ น. นพรัตน์  เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ท่านทั้งสาม
ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ เนื้อหาในเว็บไซต์รวบรวมมาจากแหล่งต่างๆ ทั้งอินเทอร์เน็ท และ หนังสือ และแจ้งแหล่งที่มาเท่าที่มีข้อมูล หากผลงานชิ้นใดที่เจ้าของผลงานไม่ประสงค์ให้ปรากฎในที่นี้ หรือแจ้งความเป็นเจ้าของให้ทางเราแสดงที่มา โปรดอีเมล แจ้ง ผู้จัดทำ และทางผู้จัดทำจะกระทำตามประสงค์ของท่านทันที
Click to Enter